Niepoprawna pisownia

niewyrobiłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyrobiłaś

Poprawna pisownia