Niepoprawna pisownia

zaczeło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczęło

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zaczęło oznacza, że coś miało już swój początek, zostało zainicjowane. Obecnie trwa już lub się skończyło.
Zaczęło należy zapisywać przez ę, ponieważ pochodzi od bezokolicznika zacząć. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, jeśli w bezokoliczniku występuje ą, podczas odmiany zostaje ono zmienione na ę. Określenie to występuje w czasie przeszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej w rodzaju nijakim, a także jako forma bezosobowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj zaczęło bardzo mocno widać w całym kraju, aż pozrywało dachy i linie wysokiego napięcia.
Dziecko Patrycji zaczęło już samodzielnie chodzić, aż nie mogę uwierzyć, jak ono szybko rośnie.
We Francji właśnie zaczęło się wielkie winobranie, dlatego Marek pojechał tam do pracy.


Niepoprawna pisownia

za częło

Niepoprawna pisownia