Niepoprawna pisownia

zacioł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaciął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zaciął to męska forma 3 osoby liczby pojedynczej czasownika zaciąć. Poprawna pisownia tego wyrazu jest z końcówką –ął, co jest zgodne z regułą ortograficzną, która mówi, że w formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników, które są zakończone na -ąć przed ł pisze się zawsze literkę – ą.
Forma zacioł występuje tylko w uproszczonej wymowie, a tym samym jest to brzmienie fonetyczne. Czasownika zaciąć ma kilka znaczeń. Podstawowe to: skaleczyć się, zrobić cięcie ostrym przedmiotem. Zaciąć się oznacza także zepsuć się chwilowo (o urządzeniach) lub zatrzymać się podczas mówienia. Jest też synonimem do wyrazu uprzeć się.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten skaner doprowadza mnie do szału – znowu bez powodu się zaciął.
Klucz w zamku się zaciął i nie mogliśmy dostać się do mieszkania.
Tata podczas golenia bardzo mocno się zaciął, trzeba było tamować krew.