Obie formy, tj. zarówno bez sensu jak i bezsensu są poprawne, jednak nie należy ich stosować wymiennie. Wybór właściwej jest zależny od kontekstu zdania, jednak w znacznej większości przypadków forma jakiej się używa to pisownia rozłączna – bez sensu. Przeczytaj nasze przykłady i poznaj definicję każdego ze znaczeń, a następnie zastosuj pożądaną formę pisowni.

Poprawna pisownia

bez sensu

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie oznacza: bez widocznego celu, logiki, zalet. Najczęściej stosowane jest w wypowiedziach typowo potocznych. W zdaniach może pełnić funkcję frazy przymiotnikowej, przysłówkowej sposobu oraz wykrzyknikowej.
Bez sensu to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy. W tym przypadku jest to odmieniony rzeczownik sens. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że tego typu konstrukcje w większości przypadków powinny być zapisywane oddzielnie i ma ona odniesienie również do powyższego zwrotu. Nieco mylący może być fakt, że zarówno rzeczownik bezsens, jak i przymiotnik bezsensowny zapisujemy łącznie. Nie należy się tym sugerować, jednak warto pamiętać, że słowo bezsens odmienione w dopełniaczu to właśnie bezsensu pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

To wypracowanie jest bez sensu, powinnam spróbować napisać je jeszcze raz.
Ubrałaś się zupełnie bez sensu. Nic do niczego nie pasuje.
Wydaje mi się, że bez sensu będzie najpierw iść na kolację, a dopiero później do kina.
Twoje krzyki są bez sensu, i tak nikt Cię nie usłyszy.


Poprawna pisownia

bezsensu

Poprawna pisownia, znaczenie: dopełniacz słowa bezsens, znaczenie: coś pozbawione sensu, logiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Takiego bezsensu dawno nie widziałem.
Jeśli nie zakończymy jak najszybciej tego bezsensu stracimy jeszcze więcej czasu i pieniędzy.


Niepoprawna pisownia

bezsęsu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sęsu

Niepoprawna pisownia