Obie formy, tj. zarówno „bezsensu” jak i „bez sensu” są poprawne, jednak nie należy ich stosować wymiennie. Wybór właściwej jest zależny od kontekstu zdania. Przeczytaj nasze przykłady i poznaj definicję każdego ze znaczeń, a następnie zastosuj pożądaną formę pisowni.

Poprawna pisownia

bez sensu

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje krzyki są bez sensu, i tak nikt Cię nie usłyszy.


Poprawna pisownia

bezsensu

Poprawna pisownia, dopełniacz słowa bezsens, znaczenie: coś pozbawione sensu, logiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Takiego bezsensu dawno nie widziałem.


Niepoprawna pisownia

bezsęsu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sęsu

Niepoprawna pisownia