Prawidłową pisownią słowa byłabym jest pisownia łączna, niezależnie od tego jaki jest kontekst zdania, w którym słowo jest użyte.

Niepoprawna pisownia

była bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłabym

Poprawna pisownia