Wyrazem, od którego wywodzą się obie poniższe formy jest rzeczownika figura. We współczesnej polszczyźnie oznacza on między innymi odwzorowaną w rzeźbie lub w malarstwie postać ludzką czy też zwierzęcą, ale również przydrożny posąg lub kapliczkę lub zbiór punktów leżących na płaszczyźnie lub w przestrzeni. Figurą określamy również króla, hetmana, wieżę, skoczka oraz gońca w szachach, a także asa, króla, damę i waleta w kartach. Terminu tego używa się również w odniesieniu do sylwetki ciała oraz do znanej osobistości lub bohatera utworu literackiego. Obie formy, mimo, że pochodzą od wspólnego rzeczownika podstawowego mają jednak inne znaczenia, dlatego nie mogą być stosowane wymiennie. Poznaj znaczenia obu z nich, a także zapoznaj się z przykładami użycia w zdaniu, które przygotowaliśmy, aby nie użyć formy nie pasującej do kontekstu zdania. W przypadku niejasności pamiętaj, że zawsze masz możliwość zadania naszej redakcji pytania w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

figurom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie figurom to rzeczownik figura odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Tego typu formy deklinacyjne powinniśmy zawsze kończyć głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj wandale zniszczyli mały drewniany kościółek – zdemolowano ołtarz, a figurom świętych odłamano ręce i nogi.
Podczas renowacji eksponatów w muzeum usunięto wielokrotne przemalowania, uzupełniono ubytki, aby przywrócić figurom dawny wygląd i piękno.
Dzieci ze zdumieniem przyglądały się ogromnym figurom postaci znanym im z bajek.


Poprawna pisownia

figurą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie figurą to z kolei wyraz podstawowy odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej. Warto zwrócić uwagę na jego zakończenie – w myśl obowiązującej we współczesnej polszczyźnie reguły części mowy takie jak: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej powinny być zawsze kończone na ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdenerwowana, rzuciła figurą skoczka przez cały pokój.
Procesja z figurą Matki Bożej przeszła ulicami Paryża w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Znana restauratorka pochwaliła się swoją nową, wyraźnie szczuplejszą figurą.


Niepoprawna pisownia

figórom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

figórą

Niepoprawna pisownia