Poprawna pisownia

nie stwierdzono

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie stwierdzono należy zapisywać oddzielnie. Zostało utworzone przez połączenie partykuły przeczącej nie z imiesłowem czasownikowym stwierdzono. W takich połączeniach słowo nie zawsze musi być zapisane rozdzielnie, podobnie jak ma to miejsce w czasownikach.
Nie stwierdzono oznacza, iż coś nie zostało powiedziane lub zdiagnozowane. Może odnosić się także do oceny czegoś albo odkrycia, że coś się nie pojawiło w danej sytuacji lub miejscu. Dotyczy zazwyczaj działań osób o nieznanej tożsamości lub takich, których tożsamość nie jest istotna w danej chwili.

Przykłady poprawnej pisowni

W zniszczonym budynku nie stwierdzono obecności żadnych osób, które mogłyby odpowiadać za dewastację.
Nie stwierdzono u niej żadnej choroby, dlatego lekarz przypuszcza, że wszystkie objawy powstały na tle nerwowym.
W ciągu całego wykładu ani razu jasno nie stwierdzono, czy GMO jest szkodliwe czy nie.


Niepoprawna pisownia

niestwierdzono

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie stfierdzono

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztwierdzono

Niepoprawna pisownia