Poprawna pisownia

niewykonane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonane

Niepoprawna pisownia