Niepoprawna pisownia

wrazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w razie

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy zwrot to wyrażenie przyimkowe. Oznacza ono: jeśli, jeżeli, w przypadku, gdy, gdyby.
Dla przypomnienia, konstrukcje te to zestawienie przyimka z inną częścią mowy, na przykład z rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem lub też przysłówkiem. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że znaczną większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać osobno i tak też jest w przypadku powyższego sformułowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie przejmuj się. Pamiętaj, że w razie niepowodzenia drugie podejście jeszcze przed Tobą.
W razie gdybyśmy mieli nie zdążyć, pojedziemy prosto do kościoła i tam spotkamy się z resztą rodziny.
Pamiętaj, że w razie potrzeby zawsze możesz do mnie zadzwonić.