Niepoprawna pisownia

chostia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hostia

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz hostia należy zawsze zapisywać przez h, o czym świadczy jego etymologia. Został on bowiem zapożyczony wraz z pisownią i znaczeniem z języka łacińskiego – a w myśl obowiązującej w języku polskim zasady, wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem. Problematyczna może być również kwestia zapisu tego rzeczownika wielką bądź mała literą. Zakłada się, że wielkiej litery używamy, kiedy używamy go w kontekście synonimu Najświętszego Sakramentu, natomiast we wszystkich innych przypadkach wskazany jest zapis małą literą. Hostia to opłatek, wykonany z mąki pszennej, o okrągłym kształcie, którego używa się podczas mszy, a także wystawia się w monstrancji do adoracji.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkie hostie były bezpiecznie schowane w tabernakulum.
Według wiary katolickiej, konsekrowana Hostia staje się Ciałem Chrystusa w momencie Podniesienia.
Dwóch nastolatków wykradło ze szpitalnej kaplicy puszki z konsekrowaną hostią.


Niepoprawna pisownia

hostja

Niepoprawna pisownia