Niepoprawna pisownia

niewykonali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykonali

Poprawna pisownia