Niepoprawna pisownia

brakujonce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brakujące

Poprawna pisownia