Niepoprawna pisownia

niemówiłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mówiłaś

Poprawna pisownia