Niemały, a także nie mały, są zapisane poprawne. Jednakże należy pamiętać, że o prawidłowości zapisu w tym przypadku świadczy kontekst całego zdania.

Poprawna pisownia

nie mały

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie mały używane jest poprawnie, kiedy chcemy zobrazować zaprzeczenie i podkreślić kontrast w dwóch częściach wypowiedzi. Występuje wówczas w formie czasownika i odnosi się do niego zasada języka polskiego mówiąca, że partykułę nie przed czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mały, ale wręcz gigantyczny korek pojawił się na autostradzie przez to, że ciągle jest ona w remoncie.
Ten nie będzie nie mały, ale dość duży, gdy dorośnie, dlatego powinieneś zastanowić się, czy chcesz go kupić.
Nie mały, ale duży problem pojawił się, kiedy spóźniła się na rozprawę w sądzie. Została za to ukarana grzywną.


Poprawna pisownia

niemały

Poprawna pisownia, znaczenie: w przypadku słowa niemały należy wziąć pod uwagę regułę ortograficzną, która mówi, iż partykułę nie przed przymiotnikami, będącymi w stopniu równym, zapisujemy łącznie. Jeśli jest to określenie, opisujące cechę danego przedmiotu, jest to zapis poprawny.
Przymiotnik niemały oznacza, że coś lub ktoś jest dość duży. Wyrażenia tego można użyć w odniesieniu do rozmiaru, wyniku, ilości albo natężenia.
Określenie może dotyczyć przedmiotu, który posiada dużą wartość materialną, a także do wszystkiego, co generuje duże zyski albo produkuje coś w dużych ilościach.
Niemały to także taki, które ma duże znaczenie, albo jest trudny do rozwiązania, naprawienia czy załatwienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieliśmy niemały problem, kiedy w lesie natknęliśmy się na dziki, na szczęście nie zaatakowały, tylko przez chwilę blokowały przejście.
Niemały zysk przyszedł z tej sprzedaży, powinniśmy jeszcze bardziej wypromować ten produkt.
Niemały ruch dzisiaj na drodze, wszystkie samochody chyba zmierzają nad morze na wakacje.