Niepoprawna pisownia

niewjedziałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiedziałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wjedziałam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedziałam

Niepoprawna pisownia