to zgodnie z definicjami PWN:

Definicja słowa

Od razu to wyrażenie przyimkowe, które w zdaniach pełni funkcję frazy przysłówkowej. Jego znaczenie to: bez zwłoki, natychmiast, z miejsca, bez namysłu. Dla przypomnienia, wyrażenie przyimkowe to połączenie przyimka (w tym przypadku jest to słowo od) z inną częścią mowy – zaimkiem, przysłówkiem, liczebnikiem bądź rzeczownikiem.


Wyjaśnienie zasady pisowni słowa

Zasady pisowni polskiej mówią, że większość wyrażeń przyimkowych zapisujemy osobno. Ma to zastosowanie również w przypadku konstrukcji od razu.


Najczęściej występujące błędy ortograficzne

Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: zapis błędny, wynikający z nieznajomości reguły dotyczącej pisowni wyrażeń przyimkowych.


Praktyczne przykłady użycia słowa w zdaniu

Czy muszę podjąć decyzję od razu? Wolałabym móc to przemyśleć przez kilka dni.
Wiedząc, że to nasza ostatnia szansa na wyjazd w tym roku, od razu zgodziłam się n jego propozycję.
Wysłuchaj mnie najpierw do końca zamiast od razu kontratakować.
Czy wolisz od razu po pracy jechać do domu, czy może masz ochotę na kawę?
Kiedy wszedł uśmiechnięty do domu, od razu domyśliłam się, że zdał ostatni egzamin.


Odmiana słowa

  • stopień równy:
  • stopień wyższy:
  • stopień najwyższy:

Zasady wymowy

  • IPA (międzynarodowy alfabet fonetyczny): []
  • AS (slawistyczny alfabet fonetyczny): []
  • Zjawiska fonetyczne:

Słownik wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych

Synonimy:
Antonimy:


Związki frazeologiczne, jakie tworzy słowo


Etymologia słowa

Korzenie zwrotu od razu sięgają do języka staropolskiego – co ciekawe, wówczas pisane było ono łącznie i dopiero w miarę ewolucji języka utrwalił się zapis rozdzielny.


Różnice między XXX, a innymi wyrażeniami


Lista wyrazów pokrewnych

Rzeczowniki:
Czasowniki:
Przymiotniki:
Przysłówki:


Tłumaczenie słowa na popularne języki obce

Jeśli chodzi o tłumaczenie tego słowa na najpopularniejsze języki obce: