Niepoprawna pisownia

artykół

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

artykuł

Poprawna pisownia, znaczenie: artykuł to tekst naukowy lub publicystyczny, który pojawia się w gazetach czy czasopismach. Może również znaleźć się w Internecie. Jest to jedna z głównych form dziennikarskich, mająca charakter rozrywkowy lub informacyjny, na przykład dotycząca współczesnych wydarzeń.
Artykułami nazywa się często produkty, które są przedmiotem handlu.
Jest to także zamknięta część tekstu prawnego, na przykład akapit, paragraf czy cała ustawa. Podobnie, może to być reguła religijna.
Słowo artykuł poprawnie zapisujemy przez u. Jest to wyraz zaczerpnięty z języka łacińskiego, gdzie występuje jako articulus (czyli: członek, ustęp). Ze względu na to, że w języku polskim zapożyczenia zazwyczaj zapisuje się podobnie, jak i obce oryginały, określenie to pozostało z u.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj przeczytałem ciekawy artykuł w czasopiśmie naukowym, a w kolejnym wydaniu ma pojawić się druga część.
Nie chce mi się pisać tego artykułu, ale wiem, że muszę to zrobić, bo jutro mam deadline.
W Internecie można spotkać artykuły sponsorowane, mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do kupna towarów.