Niepoprawna pisownia

nieuwierzyły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwieżyły

Niepoprawna pisownia