Poprawna pisownia

jak najczęstsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jak najczęstrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknajczęstsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak naj częstsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknaj częstsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najczenstsze

Niepoprawna pisownia