Niepoprawna pisownia

niepożądek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieporządek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieporzondek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie porządek

Niepoprawna pisownia