Wyrazy nie wystarczająco oraz niewystarczająco są poprawne. Każdy z nich musi być jednak wykorzystany w odpowiednim kontekście.

Poprawna pisownia

nie wystarczająco

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenia nie wystarczająco można używać tylko w wyjątkowych sytuacjach, dla podkreślenia przeciwieństwa pomiędzy dwiema cechami. Jest to określenie, które wymaga uzupełnienia przez drugą część zdania, opisującą dokładnie cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

Poznała go nie wystarczająco, tylko bardzo słabo, dlatego nie chciała podejmować się jego oceny.
Znał się na tym nie wystarczająco, a wręcz doskonale, co skłoniło klientów do kupowania u niego.
Przedstawił wszystko nie wystarczająco, a bardzo dokładnie i skrupulatnie, za co został doceniony.


Poprawna pisownia

niewystarczająco

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei słowa niewystarczająco używamy, kiedy chcemy ukazać cechę danej sytuacji. Oznacza, że w jakiś sposób nie zostały spełnione warunki. W przypadku tego wyrazu obowiązuje zasada pisowni partykuły nie z przysłówkami, która mówi, że powinny znaleźć się łącznie z wyrazami, których dotyczą.

Przykłady poprawnej pisowni

Masz niewystarczająco posprzątane, więc nie zdziw się, jeśli przychodząca kontrola będzie niezadowolona.
Przygotował się niewystarczająco do zbliżającego się sprawdzianu, przez co był zdenerwowany.
Komisja wydawała się niewystarczająco przekonana, co mogło oznaczać, że podejmie negatywną decyzję.


Niepoprawna pisownia

niewystarczajonco

Niepoprawna pisownia