Poprawna pisownia

nietolerancje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie tolerancje

Niepoprawna pisownia