Niepoprawna pisownia

pszypadek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przypadek

Poprawna pisownia, znaczenie: przypadek jest słowem o kilku znaczeniach. W pierwszym znaczeniu oznacza sytuację, zdarzenie trudne do przewidzenia. W drugim dotyczy zbiegu okoliczności, czegoś co zrobiliśmy niechcący, stąd określenie przez przypadek.
Przypadek to również kategoria gramatyczna, forma wyrazu w deklinacji. Przez przypadki odmienia się rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy, zaimki i liczebniki. Wyróżniamy następujące przypadki: Mianownik (kto? co?), Dopełniacz (kogo? czego?), Celownik (komu? czemu?), Biernik (kogo? co?), Narzędnik (z kim? z czym?), Miejscownik (o kim? o czym?), Wołacz (o!). Zastosowanie deklinacji w gramatyce ma na celu ustalenie właściwych relacji poszczególnych wyrazów w zdaniu. Historia powstania deklinacji, czyli odmiany przez przypadki sięga do Grecji, do IV wieku p.n.e.
Przypadek ro rzeczownik rodzaju męskorzeczowego. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j piszemy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Spotkał mnie dziś niezbyt miły przypadek na przystanku autobusowym, pijany mężczyzna wysiadając z autobusu wpadł na mnie i przewrócił na ziemię.
Od samego rana pada deszcz, a ja przez przypadek zostawiłam parasol w szkole.
Przez przypadek ubrałam dzisiaj rano dwie różne skarpetki.


Niepoprawna pisownia

pżypadek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy padek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przypatek

Niepoprawna pisownia