Niepoprawna pisownia

weszłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wszedłeś

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie wszedłeś jest jedynym poprawnym. Pojawia się ono w czasie przeszłym w drugiej osobie liczby pojedynczej. Pochodzi od czasownika wchodzić. Jego pisownia wynika z poprawnej odmiany wyrazu wchodzić w języku polskim, w którym powinna ona wyglądać w czasie przeszłym następująco:
(ja) wszedłem (mężczyzna) / weszłam (kobieta)
(ty) wszedłeś (do mężczyzny) / weszłaś (do kobiety)
(on/ona/ono) wszedł, weszła, weszło
(my) weszliśmy (o samych mężczyznach lub mężczyzna i kobietach) / weszłyśmy (o samych kobietach)
(wy) weszliście (o samych mężczyznach lub mężczyzna i kobietach) / weszłyście (o samych kobietach)
(oni) weszli (o samych mężczyznach lub mężczyzna i kobietach) / weszły (o samych kobietach)
Jest to słowo, które odmienia się w sposób nieregularny, a druga osoba liczby pojedynczej jest zgodna z prawidłowo zapisaną formą czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. W przypadku płci męskiej i żeńskiej formy te różnią się od siebie. Taka pisownia jest zgodna z zasadą, że pierwszą i drugą osobę liczby pojedynczej w czasie przeszłym tworzymy od bezkońcówkowej formy używanej w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Wszedłeś oznacza czynność wykonaną przez osobę, do której się zwracamy: dostanie się do danego pomieszczenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wszedłeś na spotkanie, od razu zapanowało takie poruszenie, jakbyś był samym prezesem.
Jeśli nie wszedłeś w porę na przedstawienie, nie powinieneś dobijać się do drzwi w czasie spektaklu.
Wszedłeś tu w takich ubłoconych butach, że teraz na całej posadzce są mokre, brudne ślady.