Poprawna pisownia

hulajnoga

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hulajnoga należy zapisywać przez h. Powstało z połączenia wyrazów hulać i noga. Pierwsze z nich to zapożyczenie z języka ukraińskiego, które warunkuje zapis z wykorzystaniem h. W polszczyźnie wszystkie zapożyczenia piszemy bowiem używając tej spółgłoski.
Hulajnoga to rodzaj pojazdu dwukołowego, bez siodełka. Początkowo jazda wymagała wyłącznie odpychania się jedną nogą, podczas gdy druga stała na części łączącej ze sobą dwa koła. Obecnie modne są jednak hulajnogi elektryczne, które nie wymagają wykorzystywania własnej siły jako napędu.

Przykłady poprawnej pisowni

Julii spodobała się zielona hulajnoga, którą Ania dostała od rodziców, więc poprosiła o identyczną.
Tadek uważa, że hulajnoga to zabawka wyłącznie dla małych dzieci i woli skuter.
Hulajnoga elektryczna pozwala rozwinąć dużą prędkość, dlatego jest idealna do poruszania się po mieście.


Niepoprawna pisownia

chulajnoga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hulejnoga

Niepoprawna pisownia