Poprawna pisownia

wózek

Poprawna pisownia, znaczenie: wózek jest to mały pojazd jezdniowy (kołowy) lub szynowy służący do przewożenia czegoś, inaczej wózek transportowy. Może też być częścią podwozia pojazdu szynowego, na której opiera się bryła wagonu. W języku potocznym słowo wózek może być używane w odniesieniu do samochodu bądź osoby unoszącej się, udającej kogoś lepszego.
Wózek jest rzeczownikiem rodzaju męskiego i zdrobnieniem słowa wóz. Według zasad ortograficznych języka polskiego wózek piszemy przez ó, ponieważ w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, czyli wozy, wozić lub wożony. Kolokacje: wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, wózek sklepowy, wózek szpitalny.

Przykłady poprawnej pisowni

Basia dostała od rodziców pod choinkę bardzo dużo zabawek: misia, naczynia kuchenne oraz wózek z czerwonym daszkiem dla lalek.
Wózek jest niezbędnym elementem każdego gospodarstwa wiejskiego, ponieważ ułatwia transport różnych ładunków, np. płodów rolnych lub drewna opałowego.
Moja babcia ma 80 lat i ze względu na postępującą chorobę reumatyczną porusza się na wózku inwalidzkim.


Niepoprawna pisownia

wuzek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wósek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wózeg

Niepoprawna pisownia