Poprawna pisownia

nierentowny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nierętowny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie rentowny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.