Poprawna pisownia

nieelegancko

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek nieelegancko należy zapisywać łącznie. Zgodnie z zasadami języka polskiego przymiotniki i przysłówki piszemy z zaprzeczeniem nie razem.
Nieelegancko odnosi się do zachowania, które jest niezgodne z zasadami dobrego wychowania. Podlega negatywnej ocenie, która wskazuje, iż powinno być bardziej dopracowane lub grzeczniejsze. Może dotyczyć także wyglądu jakiejś osoby, który nie odpowiada pewnym standardom danego miejsca czy sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

W Teatrze Narodowym nie możesz wyglądać nieelegancko. Obowiązują tam stroje galowe.
Synku, zachowujesz się bardzo nieelegancko, bez przerwy mlaskając i siorbiąc przy obiedzie.
Wnuk naszych sąsiadów zachował się nieelegancko, trzaskając nam drzwiami przed nosem.


Niepoprawna pisownia

nie elegancko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nielegancko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieelegandzko

Niepoprawna pisownia