Niepoprawna pisownia

niespujna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespójna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spójna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niezpójna

Niepoprawna pisownia