Niepoprawna pisownia

hybiliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiliście

Poprawna pisownia