Niepoprawna pisownia

chańba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hańba

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hańba powinno być zawsze być pisane przez h. Taka pisownia może zostać wytłumaczone pochodzeniem słowa z innych języków słowiańskich, na przykład z czeskiego, w którym często występuje twarde h. Jednocześnie, jest ono wywodzone od staropolskiego gańba, które wyszło z użycia, zastąpione przez hańba.
Hańba oznacza sytuację, w której utracona zostaje reputacja i dobre imię danej osoby. Jest to zarówno zachowanie, jak i wydarzenie, które doprowadza do wstydu i przynosi ujmę na honorze.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy rycerz stracił swoje wojsko podczas wyprawy wojennej, w oczach całego ludu okrył się hańbą.
To byłaby dla mnie hańba, gdybym musiał prosić o pomoc przypadkowych ludzi albo żebrać.
Zdrada małżeńska może sprawić, że cała rodzina okryje się hańbą i zostanie publicznie napiętnowana.


Niepoprawna pisownia

chaniba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haniba

Niepoprawna pisownia