W starszych słownikach poprawnej polszczyzny można było znaleźć wyłącznie wyraz kilkakrotnie, natomiast forma kilkukrotnie uważana była za błąd. Współcześnie jednak językoznawcy zadecydowali, że obie powyższe wersje mogą być uważane za synonimy i stosowane zamiennie. Obie oznaczają oczywiście to samo, czyli: szereg razy.

Poprawna pisownia

kilkukrotne

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkakrotne

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Po tym jak kilkukrotnie prosiliśmy o podwyżkę, kierownictwo wreszcie przystało na nasze postulaty.
Mój brat kilkakrotnie powtórzył, abyśmy nie spóźnili się na niedzielny obiad.
Marta musiała powtórzyć test ciążowy kilkukrotnie, ponieważ wyniki były niejednoznaczne.
Po tym jak kilkakrotnie prosiliśmy o ogrodzenie naszego bloku, wreszcie rozpoczęły się prace w tym kierunku.


Niepoprawna pisownia

kilka krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkókrotnie

Niepoprawna pisownia