Niepoprawna pisownia

niesdolna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdolna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niez dolna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdolna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, na przykład: Ta dziewczyna jest nie zdolna, lecz pozbawiona talentu.

Niepoprawna pisownia

nie z dolna

Niepoprawna pisownia