Poprawna pisownia

nawiązały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wionzały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wiązały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawionzały

Niepoprawna pisownia