Poprawna pisownia

jednoznaczny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo jednoznaczny powinno się zapisywać razem. Jest przymiotnikiem złożonym, który został zbudowany z dwóch uzupełniających się członów. Tego typu przymiotniki w polszczyźnie pisane muszą być zawsze łącznie.
Jednoznaczny oznacza rzecz o dokładnie takim znaczeniu, bez innych możliwych interpretacji. Jest to coś, co nie budzi wątpliwości, nie pozostawia miejsca na niejasności.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój przekaz był dla mnie jednoznaczny, więc nie musisz się obawiać, wszystko zrobię dobrze.
Nowy przepis, który wprowadziła poprawka do ustawy, jest jednoznaczny i wejdzie w życie od jutra.
Jednoznaczny osąd sytuacji sprawił, że wszystkim łatwiej było podjąć ostateczną decyzję.


Niepoprawna pisownia

jedno znaczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno-znaczny

Niepoprawna pisownia