Poprawna pisownia

konkurencyjne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkuręcyjne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkórencyjne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjne

Niepoprawna pisownia