Poprawna pisownia

naokoło

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego słowa jest naokoło. Wyraz naobkoło wywodzi się z zanikającej stopniowo gwary kujawskiej i oznacza on: dookoła oraz naokoło. Przysłówek naokoło zapisujemy łącznie, jednak tłumaczy to wyłącznie przyjęta zasada konwencjonalna. Ma ona zastosowanie wówczas, kiedy pisowni danego wyrazu nie można wyjaśnić na podstawie żadnej innej zasady, ani na podstawie jego etymologii.
Naokoło jest synonimem dookoła, wokół. Oznacza to na przykład, że coś otacza centralny punkt ze wszystkich stron. Może odnosić się do ruchu okrężnego wokół centralnego punktu.

Przykłady poprawnej pisowni

Musieliśmy iść naokoło, kiedy okazało się, że ulica jest zamknięta z powodu dużego remontu.
Objechaliśmy na rowerach cały ten plac naokoło, ale niestety nie znaleźliśmy twojego portfela, więc ktoś go zabrał.
Naokoło nas, jak okiem sięgnąć, ciągnęła się równina. Z tego powodu nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej drogi.


Niepoprawna pisownia

naobkoło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na około

Niepoprawna pisownia w znaczeniu dokoła/dookoła, poprawnie w przypadku niektórych typów zdań, szczególnie przy szacunkowym określeniu czasu lub odległości, np.:
Biegał na około dwa kilometry.
Wyszła na około dwadzieścia minut.

Niepoprawna pisownia

na obkoło

Niepoprawna pisownia