Niepoprawna pisownia

moji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

moi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo moi oznacza osoby płci męskiej, które stanowią grupę. Są związane z mówiącym więzami krwi albo stosunkami przyjacielskimi.
Moi należy zapisywać przez i na końcu. Jest to wyraz pochodzący od mój i stanowi wobec niego liczbę mnogą. Jest wyrazem pokrewnym do moja, moje. Z tego względu można w jego przypadku zastosować zasadę, mówiącą, że jeśli dany wyraz posiada słowa pokrewne, kończące się na j/ja, zapisujemy go przez i, a nie przez ji.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętam, że moi nauczyciele z podstawówki byli bardzo pobłażliwi i wszyscy ich lubili.
Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia ze szkoły, ale moi koledzy zawsze sporo rozrabiali.
Moi dwaj wujkowie są w wojsku i często opowiadają mi o tym, jak wygląda ich służba.