W języku polskim występuje zarówno wyraz Jerzy jak i jeży, jednak, pomimo identycznego brzmienia, ich znaczenia znacząco się od siebie różnią i należy poznać zasady używania każdego z nich. Z pewnością nieocenione będą definicje i przykłady zdań z oboma wariantami słów, które przygotowała poniżej nasza redakcja. Zachęcamy również do zadawania pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

Jerzy

Poprawna pisownia, znaczenie: Jerzy to odmienione w mianowniku i w wołaczu liczby pojedynczej imię męskie. Oczywiście z tego względu należy zapisywać je wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Poznajcie się, to moja dziewczyna Ola, a to mój kolega Jerzy.
Jerzy obiecał, że pomoże mi jutro z przeprowadzką.
Z daleka nie widziałam czy to na pewno Jerzy, ale kiedy podszedł bliżej, rozpoznałam jego charakterystyczną czuprynę.


Poprawna pisownia

jeży

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo jeży to z kolei określenie, które w języku polskim ma dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik jeż. Terminem tym określamy owadożernego ssaka, posiadającego ciało pokryte igłami. Jeż to także narzędzie rolnicze służące do spulchniania ziemi, fryzura – krótko ścięte włosy, natomiast w żargonie wojskowym nazywamy w ten sposób przenośną zaporę, wykonaną z ustawionych prostopadle belek z drutem. Pisownię tego rzeczownika należy po prostu zapamiętać – nie uzasadnia jej żadna reguła językowa. Jeży to także odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym, czasownik jeżyć. Oznacza on: stroszyć, podnosić sierść, włosy. W połączeniu z zaimkiem zwrotnym się czasownik ten oznacza: być nastroszonym, stawać się nieufnym, być pełnym przeszkód i kłopotów, a także (o przeszkodach, kłopotach) piętrzyć się.

Przykłady poprawnej pisowni

W moim ogródku tuż przy rynnie zamieszkała rodzinka jeży.
Kochanie, spójrz na te urocze zwierzątka. Pamiętaj tylko, że jeży nie należy straszyć.
Widać, że ciągle o niej myśli, ale jeży się, kiedy ktoś wypowie na głos jej imię.
Kiedy tylko próbuję z nim porozmawiać o znalezieniu nowej pracy, jeży się i denerwuje.