Niepoprawna pisownia

niepozpolite

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepospolite

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pospolite

Niepoprawna pisownia