Niepoprawna pisownia

hohlik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chochlik

Poprawna pisownia, znaczenie: chochlikiem nazywa się psotnego, złośliwego duszka, skrzata czy też demona. Jest to termin znany od wielu lat, głównie z podań ludowych. Z kolei legendy słowiańskie przedstawiały chochlika jako bóstwo, które pod postacią kota pilnowało domowych spiżarni i broniło do nich dostępu.
Rzeczownik ten należy zawsze zapisywać przez podwójne ch, w związku z obowiązującą we współczesnej polszczyźnie regułą, mówiącą, że wyrazy o pochodzeniu rodzimym należy zapisywać zgodnie z tradycją historyczną. Omawiany termin wywodzi się najprawdopodobniej od rzeczownika chochoł, czyli: czub, czubek (np. na głowie). Należy jednak zwrócić uwagę, że choć zapis jest typowo staropolski, to jego znaczenie mogło przywędrować do nas ze wschodu, jako że na Rusi chochlikiem był demon, duch czy też nawet diabeł, opiekujący się domostwem.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć powinna jej współczuć, jakiś złośliwy chochlik szeptał jej do ucha, że przyjaciółka sama sobie zasłużyła na taką sytuację.
Przed wysłaniem gazety do druku, sprawdźcie dwa razy, czy do tekstu nie wkradł się żaden chochlik.
Poważniejsze chochliki drukarskie wymagają sprostowań – wówczas do książek dołącza się erraty.


Niepoprawna pisownia

chohlik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hochlik

Niepoprawna pisownia