Niepoprawna pisownia

głatko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gładko

Poprawna pisownia