We współczesnej polszczyźnie dopuszczalne jest użycie obu powyższych form, jednak każda z nich wywodzi się od innego bezokolicznika i należy wiedzieć, czym się różnią. Popularniejszą formą, a więc i poprawną w większej liczbie przypadków jest wariant pokaż. Niezwykle istotną informacją jest to, że obu tych słów nie wolno stosować ich wymiennie – zachęcamy do zapoznania się z naszymi przykładami i definicjami, aby zrozumieć różnice pomiędzy oboma zapisami i uniknąć ewentualnych pomyłek.

Poprawna pisownia

pokaż

Poprawna pisownia, znaczenie: pokaż to tryb rozkazujący utworzony od czasownika przechodniego dokonanego pokazać. Jego znaczenie to: dawać możliwość zobaczenia czegoś, wskazywać wartość mierzonej wielkości, wykonywać ruchy informujące kogoś o czymś, a także demonstrować coś, dawać komuś możliwość nauczenia się czegoś poprzez wykonanie jakiejś czynności.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie umiem zainstalować sterowników do tej drukarki. Pokaż mi, proszę, jak to się robi.
Pokaż mi proszę, gdzie odłożyłeś suszarkę do włosów, od kwadransa nie mogę jej znaleźć.
Dostałeś nowego laptopa? Jestem ciekaw jak wygląda, pokaż mi go szybko!


Poprawna pisownia

pokarz

Poprawna pisownia, znaczenie: pokarz z kolei to nieco przestarzała forma trybu rozkazującego pochodzącego od czasownika karać, czyli: wymierzać karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój syn wyrwał wszystkie moje świeżo rozkwitnięte kwiaty! Pokarz go surowo!
Jeśli nie będziesz się uczył i zawsze będziesz szedł po linii najmniejszego oporu życie prędzej czy później Cię za to pokarze.
Mama obiecała, że jak tylko wrócą do domu pokarze córkę za jej niegrzeczne zachowanie.