Oba słowa: niejednego oraz nie jednego, są poprawne. Każde z nich oznacza jednak coś innego i należy wykorzystywać je zgodnie z ich odpowiednim kontekstem.

Poprawna pisownia

niejednego

Poprawna pisownia, znaczenie: niejednego pochodzi od niejeden, które zapisujemy razem zawsze, kiedy chcemy powiedzieć o bliżej nieokreślonej liczbie osób, rzeczy czy zwierząt, a nawet wydarzeń, większej od jednego, ale bez sprecyzowania jej dokładnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niejednego z nich poznał już wcześniej, podczas swojego krótkiego pobytu we Francji.
Niejednego z nich widział w czerwonej koszulce, pokazującej, jakiemu zespołowi kibicowali.
Potrzebowała na to zadanie niejednego wieczoru, dlatego była zasmucona, gdy dostała słabą ocenę.


Poprawna pisownia

nie jednego

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei kiedy chcemy dokładnie podkreślić, ile osób, rzeczy czy też zdarzeń dotyczy nasza wypowiedź, powinniśmy zastosować pisownię rozłączną nie jeden. Jest ona dopuszczalna w celu podkreślenia sytuacji i wymaga uzupełnienia przez dokładną liczbę, do jakiej porównujemy ten nieokreślony zaimek.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie jednego, ale sześciu dni potrzebował nad przygotowanie się do sprawdzianu, by zdobyć piątkę.
Wiem, że nie jednego, ale czterech z was będę musiał ukarać za ostatnie wybryki w szkole.
Widzę, że są tu ślady nie jednego, ale przynajmniej trzech dzików, więc lepiej uważajmy.