Zarówno forma nieokreślony jak i nie określony jest poprawna. Nieokreślony lub nie określony odnosi się do sytuacji, w których dane zachowanie czy też cecha nie są bliżej opisane oraz nazwane. Nie mają konkretnej definicji, nie zostały sprecyzowane. Dodatkowo, nieokreślony ma drugie znaczenie, oznaczające sprawy niezrozumiałe, niewytłumaczalne.

Poprawna pisownia

nie określony

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z najnowszymi zasadami pisowni, imiesłów ten możemy wykorzystywać w obu formach, stosując je zamiennie, aby powiedzieć: taki, którego jeszcze nie określono. W tym przypadku zastosowanie formy rozłączonej będzie podkreślało przeczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Umowa na czas nie określony na pewno bardziej by się jej spodobała, ale na razie musiała się pogodzić z losem.
Jego stosunek do tej sprawy pozostał jeszcze nie określony, więc wszyscy czekali z niecierpliwością na decyzję.
Termin wydania dokumentu był nie określony, więc Jacek nie mógł zapisać się na dalszy kurs.


Poprawna pisownia

nieokreślony

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei, kiedy chcemy opisać coś, co jest niejasne, należy wykorzystywać wyłącznie pisownię łączną.

Przykłady poprawnej pisowni

Andrzej podpisał wczoraj umowę na czas nieokreślony ze swoją firmą, więc jest bardzo szczęśliwy.
Wiktor dowiedział się, że bliżej nieokreślony samochód zarysował jego Fiata, co bardzo go zirytowało.
Nie możesz pozostawać w tej sprawie taki nieokreślony, musisz się na coś wreszcie zdecydować.