Oba poniższe sformułowania są stosunkowo często mylone lub używane zamiennie – oczywiście jest to błędem językowym. Należy zapoznać się z ich znaczeniem oraz zasadami stosowania każdego z nich. Pomocne w tym mogą się okazać przygotowane przez nas definicje i przykłady użycia obu wyrażeń w zdaniach. Przypominamy również, że w razie niejasności można zadać naszej redakcji pytanie – w tym celu wystarczy pozostawić komentarz w sekcji pod artykułem.

Poprawna pisownia

wgłąb

Poprawna pisownia, znaczenie: wgłąb jest to odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, forma czasownika wgłębić. Jego znaczenie to: zagłębić coś w czymś lub też zrobić w czymś wgłębienie.

Przykłady poprawnej pisowni

Następnie wgłąb masło i mleko w przesianą dokładnie mąkę.
Wgłąb ziemię na tyle żeby umieścić w niej pestkę brzoskwini.
Wgłąb się w to, co chciała Ci przekazać – moim zdaniem zależy jej na tym, byś ją zrozumiał.


Poprawna pisownia

w głąb

Poprawna pisownia, znaczenie: w głąb to z kolei fraza przysłówkowa miejsca. Oznacza: do wnętrza czegoś, w dół, do głębi.

Przykłady poprawnej pisowni

Podróż w głąb jej umysłu była dla mnie niezapomnianym przeżyciem.
Nie patrząc za siebie, niemal rzucił się w głąb dżungli, ku przygodzie.
Ostrożnie zajrzał w głąb studni – na widok czarnej przestrzeni sięgającej wiele metrów w dół, zakręciło mu się w głowie.


Niepoprawna pisownia

wgłomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w głomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgłąp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w głąp

Niepoprawna pisownia