Niepoprawna pisownia

wgłąb

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w głąb

Poprawna pisownia