Choć wyrazy tj. każesz i karzesz brzmią identycznie, ich wymienne stosowanie byłoby błędem ortograficznym, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. Aby ułatwić ich rozróżnianie poniżej przygotowaliśmy definicje dla każdego z wariantów wzbogacone dodatkowo przykładami praktycznego użycia. Gdyby okazały się one niewystarczające przypominamy o możliwości zadawania pytań do naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

każesz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz każesz to odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej forma czasownika nieprzechodniego modalnego kazać, czyli: wydawać polecenie czy też rozkaz zrobienia czegoś. Dla przypomnienia, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje reguła, nakazująca pisownię ż, jeśli w innej formie tego samego wyrazu albo w wyrazach pokrewnych wymienia się na z (tutaj: każesz bo kazać).

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli każesz mi zrobić zakupy na obiad, to spisz wszystkie potrzebne Ci składniki.
Nie mogę uwierzyć, że każesz mi umyć wszystkie okna!
Jeśli każesz jej coś zrobić, to na pewno Cię posłucha.


Poprawna pisownia

karzesz

Poprawna pisownia, znaczenie: karzesz z kolei to forma czasownika przechodniego niedokonanego karać, odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej. Karać to inaczej: dawać upomnienie, wymierzać karę, wprowadzać jakieś sankcje. Postać deklinacyjna karzesz powinna być zawsze zapisywana przez rz, ze względu na zachodzącą oboczność rz:r (karzesz bo karać).

Przykłady poprawnej pisowni

Karzesz ją zbyt surowo. Nie wiedziała, że robi coś źle.
Moim zdaniem niesłusznie karzesz swoich pracowników odbieraniem im premii.
Nie przejmuj się tym, co mówią inni. Moim zdaniem karzesz go słusznie.