Niepoprawna pisownia

niepotrzeba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie potrzeba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po trzeba

Niepoprawna pisownia