Poprawna pisownia

sprzed

Poprawna pisownia, znaczenie: sprzed to przyimek, wyrażający, kiedy zaistniało jakieś wydarzenie albo z jakiego okresu pochodzi dany przedmiot. Może służyć także do określenia, że jakiś przedmiot lub osoba odeszły albo odjechały, będąc wcześniej w miejscu znajdującym się przed danym budynkiem.
Przyimek sprzed zawsze powinien być zapisywany przez literę s na początku oraz łącznie. Formy zprzed oraz z przed są niepoprawne. Prawidłowy zapis można wyjaśnić tradycją, która wynika z rozwoju języka.

Przykłady poprawnej pisowni

To czarno-białe zdjęcie pochodzi sprzed 30 lat, a ta mała dziewczynka jest teraz moją mamą.
Pamiętam te ciepłe dni sprzed pięciu lat, które spędzaliśmy nad morzem i spacerowaliśmy całymi nocami po plaży.
Znowu spóźniłem się dzisiaj do pracy, bo autobus uciekł mi sprzed nosa. Muszę jutro wcześniej wstać.


Niepoprawna pisownia

zprzed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z przed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprzet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpszed

Niepoprawna pisownia