Poprawna pisownia

niepodłączeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podłączeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie podłonczeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepodłonczeni

Niepoprawna pisownia